Frese PV Compact DN50 – DN200

Automatyczny regulator różnicy ciśnień

Zastosowanie w instalacjach: klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych w budynkach mieszkalnych, biurowych, komercyjnych, użyteczności publicznej i innych. Frese PV Compact montuje się na pionach, sekcjach lub bezpośrednio przy odbiornikach. Jego zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia różnicowego w obrębie instalacji, w której się znajduje.

Zakres średnic DN50 – DN200
Przepływ 3200 – 261 000 l/h
Zakres nastaw P 20 – 100 kPa, 50 -200 kPa, 150 – 500 kPa, 90 – 350 kPa
Połączenie połączenie kołnierzowe
Dopuszczalne ciśnienie PN16, PN25
Maksymalne ciśnienie różnicowe 1000 kPa
Temperatura medium -10 °C do + 120 °C